Södertörns kommuner fortsätter satsa på digitalisering. Inom samordnad varudistribution innebär det att man möjliggör användning av bättre verktyg för att effektivisera leveranserna till kommunens olika enheter.
 
Södertörns kommuner har jobbat med samordnad varudistribution sedan 2013. Syftet har främst varit minskad miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet och bättre leveransservice. Olof Bohlin, uppdragsansvarig för samordnad varudistribution i kommunerna, berättar att de redan kunnat se positiva effekter av arbetet.
 
Vi ser att samordnad varudistribution verkligen fungerar för att minska miljöpåverkan. Mellan 2014 och 2017 minskade koldioxidutsläppen med 70%. Hittills i år har utsläppen minskat med 17% jämfört med 2017, berättar Olof.
 
Nu vill Södertörnskommunerna ta nästa steg och satsar på digitalisering.
 

Digitala hjälpmedel för att hitta rätt leveranspunkt

Inom samordnad varudistribution innebär digitalisering att man möjliggör användning av bättre verktyg för att effektivisera leveranserna och öka servicekvalitén gentemot mottagarna. Framför allt hoppas man göra det enklare för chaufförer att hitta med hjälp av bättre tekniska hjälpmedel.
 
För att kunna använda och dra nytta av ny teknik krävs först att man har tillgång till relevant data. Därför har sommarjobbaren Emil Englund arbetat med att samla in information såsom telefonnummer och GPS-koordinater till de olika enheterna i kommunerna.
 
Mitt arbete har gått ut på att ta mig till så många leveranspunkter i en av kommunens elbilar. Väl på plats frågar jag hur de idag upplever leveranserna för att se om något kan förbättras. Sedan samlar jag in telefonnummer, sätter ut pinpoints i Google maps, kopierar dess koordinater och tar bild på varumottagningen. berättar Emil.
 

Myloc Logistics automatiserar arbetet

För att automatisera och effektivisera arbetet testar man nu det molnbaserade logistiksystemet Myloc Logistics.
 
I början jobbade jag manuellt med papper och penna men genom Myloc kan jag enkelt och smidigt lägga in all information automatiskt under respektive mottagaradress, berättar Emil.
 
Nästa steg för Södertörn är att använda informationen för kvalitetsförbättrande arbete. Det innebär bland annat att skapa bättre underlag till chaufförerna så de kan hitta exakt leveranspunkt och förbättra kommunikationen till mottagarna genom att börja skicka ut aktuella meddelanden via SMS under leveranserna.
 
Sedan kommer vi även att fortsätta att testa Mylocs funktioner, såsom möjligheten för de olika inblandade aktörer att samverka och dela information med varandra i realtid. Vi tror att vi med hjälp av tekniska hjälpmedel kan förbättra service, miljö och kostnadseffektivitet. Det ska bli spännande att följa upp det, säger Olof Bohlin.
 
 
Faktaruta om Södertörn:
 
• Södertörnskommunerna består av åtta kommuner på Södertörn: Haninge, Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen
• I juni 2018 var andelen förnybart drivmedel 99,4%
• Mer information finns på sodertornskommunerna.se
 
 

Facebooktwitterlinkedinmail