Vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå pågår nu flera större bygg- och renoveringsprojekt. För att samordna de olika projekten och få en effektivare och säkrare materialhantering har Västerbottens läns landsting (VLL) valt att använda en logistiklösning som bygger på det molnbaserade logistiksystemet Myloc Construction.
 
NUS är regionssjukhus där patienter från hela Norrland vårdas. Under de kommande två åren ska 25000 kvm renoveras, 9000 kvm byggas till, 3000 fönster bytas och 45000 kvm byggas som helt nya byggnader. Dessutom har sjukhuset fått en helt ny helikopterplatta.
 
Under hela byggtiden pågår ständigt avancerad sjukvård, forskning och undervisning på sjukhusområdet. Detta innebär stora utmaningar i projektet i form av störningar, tillfarter för patienter och anställda, samt alla materialflöden för både sjukhuset och de olika byggprojekten.
 
Malin Viklands VLL
Den dagliga verksamheten måste fungera obegränsat
samtidigt som vi måste kunna jobba effektivt och komma
framåt i projekten
. berättar Malin Viklands, projektchef VLL.
 
 
 

Effektiv bygglogistik och materialhantering

För att lyckas med det krävs lösningar för att enklare samordna projekten och effektivisera bygglogistik och materialhantering. Efter att ha analyserat och utvärderat olika alternativ valde VLL att implementera en logistiklösning som ÅF tagit fram tillsammans med Myloc och DB Schenker.
 
Vi valde den här lösningen för bygglogistiken då den bäst kunde möta vårt behov. Vi har inga ytor där vi kan förvara byggmaterial. Tidigare fick våra entreprenörer lägga onödig tid på att hålla reda på om det beställda materialet tagits emot eller inte. Genom vår logistiklösning har vi kunnat minimera störningar som beror på byggenas materialflöden för vården samt får en ökad effektivitet och lägre kostnader i projekten.
 

Beprövad lösning för materialhantering

IT-verktyget som används i logistiklösningen är Myloc Construction. Sedan molntjänsten lanserades 2013 har det använts för effektiv bygglogistik i över 250 projekt.
 
Malin är positiv till digitala IT-lösningar och Myloc Construction har tagits emot bra av entreprenörer och andra aktörer i projektet.
 
Det känns tryggt att det finns en färdig lösning som Myloc Construction som blivit testad och använts på riktigt ute i olika projekt. Det är trots allt ett lite nytt sätt att arbeta med materialflödena i byggbranschen.
 
Malin hoppas att projektet kommer fortsätta att flyta på även i resterande faser i projektet. Genom effektiv logistik ser hon stor potential att fortsätta bygga med minimala störningar och med sänkta byggkostnader.
 
Avslutningsvis vill Malin dela med sig av sina bästa tips till andra som ska bygga stort och komplext.
 
Underskatta aldrig behov av information, att ta del av goda exempel, att göra studiebesök och lära av andra så mycket som möjligt. Ju tidigare i projektplaneringen desto bättre.
 
Vi tackar Malin för en trevlig intervju och ser fram emot att fortsatt vara en del i projektet.
 
 

Facebooktwitterlinkedinmail