Myloc Construction i USA. Myloc-koncernen erbjuder konceptet och molntjänsten Myloc Construction inom Construction Supply Chain Managemet (CSCM) som skapar förutsättningar för att styra bygglogistiken, materialhanteringen och transporterna för ökad effektivitet.

Genom Myloc Construction fokuserar vi på att implementera specialanpassade lösningar för byggprojekt på den svenska och Skandinaviska marknaden. Samtidigt är ambitionen och strategin att successivt låta byggföretag på andra marknader använda och dra nytta av Myloc Construction.

– Sverige är vår hemmamarknad och där vi har vårt fokus. Samtidigt kan vi genom samarbete med byggföretag på andra marknader bygga kunskap som vi kan använda och skapa värde för våra svenska kunder, säger Anders Eklund, sälj- och marknadschef på Olivetree.

Genom ett samarbete med Business Sweden har Myloc Construction presenterats för ett flertal byggföretag i New York. Mottagandet har varit positivt och bidragit till att flera byggbolag, branschföreningar och organisationer visat intresse för Olivetrees CSCM-lösningar. Anders Eklund och Nils Lundberg från Olivetree besökte i juni New York för att initiera ett samarbete och diskutera hur Myloc Construction kan vara ett stöd i genomförandet av Amerikanska byggprojekt. Anders Eklund berättar om planerna för att introducera Myloc Construction i USA.

– Flera byggföretag utanför den svenska marknaden har visat intresse för våra lösningar, och denna gång valde vi att resa till New York. Myloc Construction kommer på sikt bli Internationellt, men det innebär inte att vi släpper vårt primära fokus som är svenska marknaden, säger Anders Eklund.

Något som tydligt framgick vid mötena var att byggprojekten i New York och USA står inför liknande utmaningar som i Sverige och Europa. Behovet av ett CSCM-system som möjliggör för företag att samverka i logistiknätverk är stort. Byggföretagen i New York ser Myloc Construction som ett unikt erbjudande som löser ett verkligt problem. Samtidigt finns det lokala skillnader man måste ta i beaktande.

Myloc inleder därför nu ett arbete där man tillsammans med amerikanska byggbolag tar fram en modell för att kunna implementera Myloc Construction i USA som ett stöd också i amerikanska byggprojekt.

För mer information, tveka inte att kontakta oss på info@myloc.se.

Facebooktwitterlinkedinmail