Från och med den 1 Januari 2022 kommer byggherrar vara tvungna att redovisa vilken miljöpåverkan nya byggnader kommer att ha. Ett av dessa områden är utsläpp från transporter. Lagen gäller alla byggnader som söker bygglov från och med datumet. Syftet med lagstiftningen är att minska klimatpåverkan från byggskedet. 

I takt med de nya direktiven från boverket har Myloc Construction vidareutvecklat funktioner för miljörapportering enligt dessa krav. Myloc Construction stödjer nu även kraven från Boverket på miljödeklaration av transporter. Dennis Sosnowski, konsult på Myloc kommenterar den nya funktionen:

Myloc Construction finns till för att förenkla ledning och administration av bygglogistiken. Nu utvecklar vi systemets miljörapporteringsfunktion för enkel och effektiv  rapportering och uppföljning enligt boverkets nya krav.  Vi tror uppdateringen kommer att få god respons från nya och befintliga kunder. Använder man Myloc Construction för sin bygglogistik är arbetet med miljöredovisningen i princip redan gjort!”  

 

Läs om boverkets krav här.

Läs om Myloc Construction här.

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Dennis Sosnowski, konsult
dennis.sosnowski@myloc.se
072 09 27 174

 

Facebooktwitterlinkedinmail