Myloc har bjudits in som föreläsare på Brains & Bricks årliga konferens som äger rum på Campus Norrköping, Linköpings Universitet, den 17 november. Årets tema är integrerad planering för effektivt byggande, med utgångspunkt i byggprocessens tidiga faser och hur planeringen på ett effektivt sätt kan integreras med byggandets försörjningskedja. Denna integration blir inte minst viktig vid logistiskt utmanade byggprojekt, som t.ex. de projekt som pågår gällande förtätning av våra innerstäder.

Anders Eklund, marknads- och försäljningchef på Myloc, kommer att lyfta ämnet Construction Supply chain Management i praktiken: potential för att förändra byggbranschen i grunden?. 

För att lyckas med att integrera byggandets försörjningsskedja krävs en god förståelse för värdeskapande processer samt för skillnaden mellan olika flöden, det vill säga material, resurser, information, administration, ekonomi med mera. Vidare krävs också att man har stöd i ett bra informationssystem. Anders Eklund kommer att berätta om visionen bakom Myloc Construction och vad Construction supply chain management innebär i praktiken, baserat på praktiska erfarenheter och exempel.

Årskonferensen Brains & Bricks genomförs under en heldag och vid sidan av intressanta föredrag ges också möjlighet att träffa forskare och branschkollegor, att nätverka, samt att diskutera tankar och idéer kring hur vi kan driva utvecklingen framåt i byggbranschen.

För mer information, se programmet för hela eventet genom att klicka här.

 

Facebooktwitterlinkedinmail