Stadsutvecklare


Arbetssättet i Myloc® Construction bidrar till mindre trafik, minskat behov av ytor och en ökad förmåga att samordna aktiviteter och resurser mellan projekt från olika entreprenörer. Effektivare byggande och mindre störningar för kringliggande verksamheteter.
  • Utmaningarna blir större då större hela områden skall exploateras. Olika entreprenörer behöver samverka, ofta tillkommer risker för flaskhalsar och därmed störningar i logistiken.
  • Samtidigt innebär en mångfald av projekt möjligheter att samverka och dela olika typer av logistikresurser och därmed ett effektivare byggande totalt sett.
  • Arbetssättet i Myloc® Construction skapar helt nya möjligheter att tillvarata möjligheter och undvika risker utan dyr administration eller komplexitet.
  • Mindre trafik och CO2, minskat behov av ytor och bättre utnyttjning av resurser och förbättrade förutsättningar för effektiv byggproduktion.

 

Med Myloc® Construction löser ni upp komplexiteten och skapar enkelhet och möjligheter för hela exploateringsområdet.
  • Gemensamma lossningszoner
  • Checkpoints med komplett biljetthantering
  • Samordning av lagring och omlastning (konsolidering) byggmaterial
  • Hantera delning och administration av projektens egna och/eller delade resurser
  • Integrerad materialstyrning och leveransplanering för byggmaterial till respektive projekt

 

Mer information


Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Construction, priser och bokning av en demonstration.