Samordnad Logistik


Digitalisering av kommunens logistik. Myloc Logistics är en molntjänst som kopplar ihop olika aktörer i en kommun i ett logistiknätverk, och möjliggör för dem att samverka i realtid och i ett och samma system. Myloc Logistics erbjuder effektiva lösningar för identifiering, lagring och samordnad distribution av inventarier såsom möbler, hjälpmedel och tekniska apparater. I kombination med samordnad varudistribution, oavsett om kommunen själva eller en extern aktör ansvarar för uppdraget, får man maximal effekt.

Bättre miljö      Mindre kostnader      Högre säkerhet      Mindre admin

Mindre administration och bättre kontroll

Med Myloc Logistics kan aktörer med olika roller och ansvarsområden i en kommun jobba på ett enhetligt sätt och i samverkan med att styra olika aktiviteter. Alla berörda vet vad som ska hända, när det händer och vem som gör vad vid vilken tidpunkt och plats – enkelt och effektivt.

Med Myloc Logistics kan rutinkontroll automatiseras och användarna kan fokusera på avvikelser. Kollin kan märkas upp med korrekt information och mottagarna kan få en avisering om leverans i god tid så att han eller hon enklare kan planera sin dag och slippa bli avbrutna i sitt arbete.

 

Enkel hantering av avvikelser

Myloc Logistics lösningar för avvikelsehantering kan både användas för sig och som inkluderat i samordnad distribution. Direkt i molntjänsten eller via appen Myloc Go (lanseras inom kort) kan de olika mottagarna enkelt själva rapportera avvikelser och uppdatera sin information vilket skapar förutsättningar för en effektivare administration för kommunen.

 

Samordnad distribution – enkelt och effektivt

I en kommun finns en massa olika enheter, såsom skolor, äldreboenden och olika förvaltningar. Kommunen förser dessa enheter med en massa olika saker såsom möbler, hjälpmedel, tekniska apparater, färdigmat, torrgods, returmaterial med mera. Med Myloc Logistics får kommunerna hjälp med att planera distribution och flytt av dessa saker och med att hela tiden hålla koll på vad som finns var, och i vilka volymer. Inventarier som möbler och tekniska apparater behöver regelbundet ses över och med Myloc Logistics verktyg för kontroll/åtgärd blir det enkelt att jobba med återbruk och hantera åtgärder som reparation, förflyttning, ommärkning och skrotning.

 

Digitalisering av kommunens logistik

Kommuner kan enkelt konfigurera sin process precis som de vill att den ska se ut. De kan koppla på användare och arbetsuppgifter i olika bolag som är med i nätverket. I takt med att nätverket växer och fler flöden kopplas in så följer Myloc Logistics med. Med Myloc Logistics får ni inte bara ett system utan ett effektivt arbetssätt som möjliggör digitalisering av hela försörjningskedjan och kommunens alla flöden. Samordnad Logistik är en bra start för att börja med för att börja med samordnad varudistribution i kommunen.

Myloc Logistics följer SFTI branschstandard för elektroniska aviseringar.

Mer information


Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Logistics, priser och bokning av en demonstration.