Returlogistik


E-handeln växer sig större för varje år och blir allt mer global. Samtidigt som e-handlare, själva eller via externt logistikbolag, skickar allt fler paket ökar även andelen returer. Returer är något ingen vill ha, men att snabbt få kontroll över returer och på ett effektivt sätt sälja vidare dessa varor med bibehållen kvalitet har blivit en viktig del av supply chain. Effektiv returlogistik innebär validering och kontroll av de returnerade varornas skick, i få steg och med snabb information till varuägaren.
 
Med Myloc Logistics molntjänst för returlogistik får du ett enkelt och effektivt verktyg för att uppnå detta. Genom ett unikt produktionssystem för tjänster skapar Myloc Logistics ett smartare arbetssätt där fler kan göra mer.
 

 • Myloc Logistics är ett IT-system som levereras i form av en molntjänst. Logistiksystemet nås enkelt via Internet eller via företagets intranät. En egen dator, smartphone eller surfplatta är det enda som krävs.
 • Utan krånglig konfigurering bygger vi med våra unika aktivitetsobjekt snabbt upp skräddarsydda logistikprocesser som hjälper er att styra och successivt utveckla er verksamhet.
 • Användaren kan arbeta med flera olika processer samtidigt för maximal flexibilitet och effektivitet men med bibehållen spårbarhet och kvalitet. Arbetsledningen kan överblicka arbetsbelastning och ärendeköer. Med Myloc Logistics kan du dessutom göra enkel uppföljning och få tillgång till all nödvändig statistik.
 • Logistiksystemet Myloc Logistics är fullt skalbart avseende antal företag och enheter som kan servas. Olika platser, byggnader och varianter av material och saker som ska kunna hanteras läggs enkelt upp i systemet.
 • Med Myloc Logistics får du automatisk kostnadsuppföljning eller fakturaunderlag som speglar era verksamhetskrav.
 • Olika kunder och uppdragsgivare får en egen inloggning för beställning av tjänster och informationsportal kring kundens material eller pågående ärenden. Myloc Logistics ger ökad tillgänglighet och service samtidigt som kundtjänst avlastas. Systemet kan integreras i företagets intranät där vare användares behörighet kan styras av single-sign-on.

 

Myloc Logistics för returlogistik – användningsområden

Er verksamhet och krav styr vilka processer som ska stödjas med Myloc Logistics. Här följer några exempel på användningsområden för Myloc Logistics inom returlogistik för att belysa detta:

 • Effektiv mottagning av gods, i olika steg och styrning för olika flöden
 • Koppla samman inkommande retur med rätt order och kontrollera dess innehåll
  – Utnyttja retursedlar med streckkod, EAN-koder för att validera att det är rätt produkter / antal / order / part eller vad som krävs
  – Validera mot vår leveransorderdatabas eller exportera för extern hantering
 • Konfigurerbara processer för hantering av skrotning, “uppfräschning” och lagring
 • Snabb information tillbaka till vad som är emottaget och dokumentation av avvikelser
 • Tulldatainformation och proforma för gränsöverskridande returer

Myloc Logistics fungerar som stand-alone lösning men är samtidigt enkelt att integrera mot ett eller flera av er verksamhets befintliga system. Vi har referenser från namnkunniga svenska storbolag och berättar gärna mer och visar gärna mer.

 

Mer information


Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Logistics, priser och bokning av en demonstration.