Projektledning


Myloc® Construction – Ta kontrollen över materialförsörjning och logistik och bidra till snabbare, effektivare och miljövänligare byggprojekt.
 • Effektiv byggproduktion bland annat om effektiv materialförsörjning och styrning av resurser för logistiken på ett samordnat sätt.
 • Med Myloc® Construction får du både en beprövad metodik och ett systemstöd, enkelt tillgängligt via Internet, som hjälper och förenklar för projektet.
 • Myloc® Construction levereras som en molntjänst. Systemet nås via internet eller via företagets intranät. En egen dator eller smartphone är vad som krävs.
 • Oavsett projektets storlek, komplexitet och förutsättningar har det visat sig att Myloc® Construction kan vara en möjliggörare för att uppnå projektets mål och minska traditionella risker.
 • Du får en samarbetsplattform som ger dig en totalbild över samtliga materialleveranser till projektet och möjlighet att planera för en bra beläggning på alla resurser i försörjningskedjan.
 • Det betyder att flaskhalsar kan upptäckas i förväg och på så sätt undvikas.
 • Bättre planering ger mindre ställtid för personal och resurser med ökad effektivitet som följd.
 • All logistikinformation samlad på ett ställe bidrar till mindre administration och enklare uppföljning.

 

Låt projektets utmaningar och behov styra hur ni bäst drar nytta av Myloc® Construction
 • Leveransbokning – Grafisk planering som visar allt som händer på projektet. En ”all-inclusive” modul, bl. a.
  – Grafisk presentation
  – Logistiksamordning – Entreprenörssamverkan
  – Återrapportering
  – Arbetsplanering för t ex kranar och teleskoplastare
  – Statistik & Rapporter
 • Materialplanering
  – Leverantörssamverkan
  – Integration med Terminal(er)
  – Märkning
  – Avrop
 • Inbärning
 • Rapportering material

Mer information


Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Construction, priser och bokning av en demonstration.