Lyckas med bygglogistiken


Alla är överens om att en av nycklarna till snabbare och mer effektiv byggproduktion är en väl fungerande materialförsörjning. Samtidigt påverkas flera delar av byggprocessen och ibland saknas tiden och resurserna för att ta tag i frågan på ett sätt som verkligen ger full effekt. Istället för att som projektledning tvingas pruta på ambitionen erbjuder Myloc ett tjänstepaket som gör det enkelt att utan tidigare erfarenhet eller specialkompetens göra rätt från början och ta tillvara möjligheterna.

Genom att arbeta med Myloc får du inte bara tillgång till omfattande erfarenhet från byggprojekt utan också erfarenheter från logistik inom en rad andra branscher med både deras möjligheter och fallgropar. Självfallet besitter våra (egna och samarbetspartners) konsulter en enorm kompetens inom molntjänsten Myloc Construction och hjälper er gärna med uppsättning och användning.
 

Myloc tar helhetsgrepp om bygglogistiken

För att fullt ut lyckas med effektiv materialstyrning krävs ett helhetsgrepp om bygglogistiken. Kompetenta medarbetare under projektgenomförandet är viktigt och ibland finns behovet av att förstärka organisationen med konsulter. Myloc erbjuder själva ingen förstärkning av projektorganisationen men har däremot ett stort nätverk av Partners där vi lierat oss med ledande företag inom branschen för vi alltid skall kunna bistå våra uppdragsgivare oavsett fråga.

Tillsammans med våra konsulter väljer ni inom vilka områden vi skall förstärka och hjälpa er att lyckas med bygglogistiken. Vi erbjuder stor kompetens och tjänster i form av

  • Analys av logistikflöde – behov av logistikresurser och utformning av logistikflödet
  • Upphandlingsstöd – krav på underentreprenörer och leverantörer avseende materialhantering och logistik
  • Upphandlingsstöd av konsolideringscenter/terminallösningar
  • Utbildning av ”Superusers”
  • Hjälp med utformning av utbildningslösningar för personal i produktion, underenterprenörer och leverantörer
  • Översyn av rutiner för uppföljning och styrning

 

Mer information


Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Construction, priser och bokning av en demonstration.