Leverantör


Myloc® Construction hjälper dig som leverantör att öka din service mot byggprojekt och samtidigt skapa förutsättningar för effektivisering i din egen verksamhet.
 • Att kunna leverera på tid och i tid
Låt projektets utmaningar och behov styra hur ni bäst drar nytta av Myloc® Construction
 • Hjälp er själva och era entreprenörer skapa rätt förutsättningar för projektet inom något eller flera områden
  – Arbets- och planeringsmetoder
  – Kravformulering på underentreprenörer och leverantörer
 • Statistik, rapporter och annan uppföljning av logistikarbetet i projektet
 • Ett system som underlättar samarbetet med andra projekt, delning av resurser och generell informationsdelning
 • Det blir enklare att uppfylla kraven på märkning, rapportering, integration och återrapportering från Byggföretagspecifika krav eller till exempel BEAst
 • Förenkla för projektavdelningen – få ett verktyg som där ni kan överblicka leveranser till alla projekt
  – Som ni levererar från olika fabriker eller lager
  – Leveranser från tredjepartsleverantörer

 

 

Mer information


Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Construction, priser och bokning av en demonstration.