Magnus Bergström Joachim Fagerstrand LangvikMIljövänlig logistik inspiratoinsdag Logiq

Talarbild till Logiq Inspirationsdagen HT2021