Intern logistik


Att använda molntjänsten Myloc Logistics innebär förbättrad styrning och uppföljning av interna logistikflöden. Ni får en effektivare produktion och därmed bättre service mot kunden. Andra effekter av att använda Myloc Logistics är enklare tillgång till information och ökad kvalitet för verksamheten som hanterar företagets interna logistik. Genom ett smartare arbetssätt kan tillgängliga resurser göra mer på kortare tid. Myloc Logistics är ett unikt produktionssystem för effektivare Intern Logistik.
 

 • Myloc Logistics är ett IT-system som levereras i form av en molntjänst som alltid finns tillgänglig via Internet eller via företagets intranät.
 • Systemet är fullt skalbart gällande antal företag och enheter som kan servas. Olika platser, byggnader och varianter av material saker ska kunna hanteras läggs enkelt upp i logistiksystemet.
 • Systemet innehåller också en modul för administration av användare och kontroll av behörighet.
 • Utan krånglig konfigurering bygger vi tillsammans med våra unika aktivitetsobjekt snabbt upp skräddarsydda processer som hjälper er att styra och successivt utveckla er verksamhet.
 • Systemet innehåller en flexibel prissättning av de unikt konfigurerade processer med möjlighet till olika prislistor för respektive kund.
 • Användare av Myloc Logistics för Intern Logistik kan arbeta med flera olika processer samtidigt för maximal flexibilitet och effektivitet med bibehållen kvalitet.
 • Arbetsledningen kan överblicka orderläge och belastning på de olika resurserna
 • Myloc Logistics ger dig full kontroll på dina resurser, genom en avancerad loggning av vilka personer som använt vilka resurser och under vilka tidpunkter.
 • Med Myloc Logistics får du automatisk kostnadsuppföljning och faktureringsunderlag som speglar era verksamhetskrav
 • Kunder och uppdragsgivare får en egen inloggning för beställning av tjänster och informationsportal kring kundens material och pågående ärenden. Genom att använda systemet får du ökad tillgänglighet och service, samtidigt som den egna kundtjänsten avlastas.

 

Myloc Logistics för Intern Logistik – exempel

Er verksamhet styr vilka processer som ska stödjas av Myloc Logistics för Intern Logistik. För att belysa detta följer här några exempel på användningsområden:

 • Mottagning och inlagring av gods
 • Lastning och lossning av fordon och container
 • Komplett lagersystem för hantering av kolli och artiklar
  – Beställning, utleverans, internförflyttning med mera.
  – Inventeringsrutiner
  – Batchhantering och spårbarhet
 • Beställning och styrning av interna transporter som till exempel truckkörningar eller budkörningar.
 • Processer för återvinning och/eller skrotning av material

Myloc Logistics fungerar som stand along lösning men är samtidigt enkel att integrera mot ett eller flera av er verksamhets befintliga system. Vi har referenser från namnkunniga svenska storbolag och berättar och visar gärna mer.

 

Mer information


Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Logistics, priser och bokning av en demonstration.