Facility Management


Facility Management avser strategisk ledning och styrning av olika resurser och tjänster som krävs för att en plats eller byggnad ska fungera så effektivt som möjligt.

Bättre service för kunder till olika tjänster, enkel tillgång till information och ökad kvalitet och effektivitet  är några av effekterna av att använda Myloc Logistics system för Facility Management. Genom ett smartare arbetssätt kan fler göra mer. Med Myloc Logistics får du ett unikt produktionssystem för tjänster.

 • Myloc Logistics är ett IT-system som levereras i form av en molntjänst. Logistiksystemet nås enkelt via Internet eller via företagets intranät vilket innebär att endast en dator, smartphone eller surfplatta krävs.
 • Utan krånglig konfigurering bygger vi med våra unika aktivitetsobjekt snabbt upp skräddarsydda processer som hjälper er att styra och successivt utveckla er verksamhet.
 • Användare av Myloc Logistics Facility Management system kan arbeta med flera olika processer samtidigt för maximal flexibilitet och effektivitet men med bibehållen spårbarhet och kvalitet. Arbetsledning kan enkelt överblicka arbetsbelastning och ärendeköer och få tillgång till statistik och uppföljning.
 • Facility Management systemet är fullt skalbart avseende antal företag och enheter som kan servas. Olika platser, byggnader och varianter av material och saker som ska kunna hanteras läggs enkelt upp i Myloc Logistics.
 • Med Myloc Logistics får du automatisk kostnadsuppföljning eller faktureringsunderlag som speglar era verksamhetskrav.
 • Olika kunder och uppdragsgivare får egen inloggning för beställning av tjänster och informationsportal kring kundens material eller pågående ärenden. Systemet innebär ökad tillgänglighet och service samtidigt som kundtjänst avlastas. Myloc Logistics kan integreras i företagets intranät där behörighet för olika användare kan styras av single-sign-on.

 

Myloc Logistics system för Facility Management – exempel

Er verksamhet styr vilka processer som ska stödjas av logistiksystemet Myloc Logistics. För att belysa detta följer här några exempel på användningsområden:

 • Komplett lagersystem för artiklar och för udda material som till exempel inventarier, materialprover med mera.
  – Beställning, utleverans, interförflyttning och mycket annat
 • Arkivhantering av fysiska dokument, rekvisitionshantering av dokument
 • Hantering av post och paket
 • Catering, leverans av catering
 • Internt och externt tryckeri, t.ex. “Print on demand”
 • Leverans av olika produktprover
 • Interna leveranser och budkörning
 • Processer för återvinning och/eller skrotning av material

Myloc Logistics molntjänst för Facility Management fungerar som fristående logistiksystem men kan också enkelt integreras med egna eller partners befintliga system. Vi har referenser från namnkunniga svenska storbolag och berättar och visar gärna mer.

 

Mer information


Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Logistics, priser och bokning av en demonstration.